Dịch vụ

Dịch vụ thiết kế trang trí tiệc

 • Lên ý tưởng trang trí tổng quát toàn bộ bữa tiệc
 • Chọn màu sắc, chất liệu trang trí, loại hoa sử dụng
 • Thiết kế hoa tươi trang trí cho bữa tiệc
 • Thiết kế phụ kiện trang trí cho bữa tiệc
 • Thiết kế ánh sáng cho bữa tiệc
 • Chi phí cụ thể phụ thuộc vào chi tiết và chất liệu sử dụng, địa điểm tổ chức, số lượng khách mời và thời gian chúng tôi làm việc với bạn

Dịch vụ trang trí và quản lý tiệc

 • Lên ngân sách và quản lý ngân sách bữa tiệc
 • Tư vấn lựa chọn địa điểm tổ chức tiệc
 • Tư vấn trang phục, make up và phục sức cho cô dâu
 • Làm việc với địa điểm về đồ ăn, đồ uống và các dịch vụ liên quan do địa điểm cung cấp
 • Lựa chọn và quản lý các nhà cung cấp cho bữa tiệc: MC, ban nhạc, quay film, chụp ảnh …v…v
 • Lên ý tưởng trang trí tổng quát toàn bộ bữa tiệc
 • Chọn màu sắc, chất liệu trang trí, loại hoa sử dụng
 • Thiết kế hoa tươi trang trí cho bữa tiệc
 • Thiết kế phụ kiện trang trí cho bữa tiệc
 • Thiết kế ánh sáng cho bữa tiệc
 • Chi phí cụ thể phụ thuộc vào chi tiết và chất liệu sử dụng, địa điểm tổ chức, số lượng khách mời và thời gian chúng tôi làm việc với bạn

Dịch vụ quản lý và điều phối tiệc

 • Lên chương trình chi tiết cho bữa tiệc
 • Có mặt tại tiệc đảm bảo chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch
 • Xử lý các tình huống phát sinh (nếu có)
 • Giám sát và quản lý chất lượng các nhà cung cấp
 • Chi phí: chi phí cụ thể phụ thuộc vào số lượng khách mời, địa điểm tổ chức, chi tiết chương trình và số lượng nhà cung cấp mà chúng tôi quản lý