ROSY OUTLOOK

MINH HẰNG & TRUYỀN ĐỨC

02.01.2018

Khi nào cưới con trai, nhất định chị sẽ nhờ bên em. Nhân viên nhà chị khen bên em chuyên nghiệp và hỗ trợ công việc rất nhanh chóng. Cảm ơn em nhiều!

======
A Testimonial from mẹ Cô Dâu Minh Hằng
Event date: 02 January 2018
Call us at +84 912767334