Once upon a Dream

THANH TRÀ & HOÀI NAM

11.07.2019

Em muốn cám ơn team MHs Planner, đặc biệt là chị Chinh Trần và chị Huong Nguyen. Các chị không chỉ là những người tạo ra tất cả sự đẹp đẽ của đám cưới mà các chị còn là bạn em, là “partners in crime” của em trong cả hành trình này^^
======
A Testimonial from Thanh Trà Bride
Event date: 11 July 2019
Call us at +84 912767334